עברית | English 

פרופיל החברה |  מדיניות החברה |  ההנהלה והצוות |  הציוד והטכנולוגיה |  תקנים והסמכה |  לקוחות החברה |  פרוייקטים לדוגמא |  צור קשר - מפה


• ייצור דגמים ואבי טיפוס בתגובה מהירה ואיכות גבוהה, תוך מתן פתרונות יצירתיים.
• תכנון ובניית מכלולים בכל הרמות.
• ייצור סידרתי בכפוף לכל נוהלי האיכות הנדרשים.
• עמידה מדויקת במועדי אספקה ללקוחות בעזרת תוכנה לניהול ריצפת הייצור.

כתוצאה ממדיניות זאת, הן במישור רכישת הציוד והן במישור גיוס העובדים, מיישמת החברה את מדיניותה ללא פשרות.
• להיות אחת מחמשת החברות המובילות בישראל ביצור זיווד אלקטרוני, והרכבת מכונות.
• להיות חברה בעלת יכולות פונקציונליות להוביל את השוק.


• תכנון, יצור, פיתוח והספקה של מוצרי זיווד אלקטרוני ומכונות באיכות גבוהה.


• רווחיות גבוהה וצמיחה מתמדת - תנאי קיומי למימוש החזון.
• ליצור ולפתח מקומות עבודה בגליל.
• לספק צרכים עכשוויים ועתידיים ללקוחות שלנו בארץ ובחו"ל.


• העובדים הם הנכס היקר ביותר של החברה. התפתחותם האישית, הרגשת השייכות, השותפות, הביטחון וגאוות היחידה הם היסוד להצלחה האישית והקבוצתית. • מכוונות לקוח (הפנימי והחיצוני) הם מרכז ההוויה של החברה.
• יצירתיות - בחשיבה, בתכנון, בדרכי הניהול והארגון ומציאת פתרונות מקוריים.
• למידה ושיפור מתמיד.
• שיטות, נהלים, סדר וארגון.
• עבודה ולמידה בצוות.


יצירתיות - בייצור, בדרכי הניהול, בהיבט הארגוני:
יצירתיות היא כשרון טבעי או נרכש וניתנת לפיתוח (חשיבה ועשייה יצירתית). סביבה תומכת המטפחת הערכה עצמית ומוטיבציה אצל העובד תורמת רבות לסביבה היצירתית. משמעותה היא ייצור והעלאה של פתרונות חדשניים ומגוונים למגוון נושאים ניהוליים וארגוניים (פתרון בעיות, יעילות, איכות ושיווק) כמו גם (אם כי לא רק) פיתוח רעיונות לשירותים חדשים.
• יצירתיות נוצרת משילוב של מוטיבציה, פתיחות לבדיקת חלופות לקיים, חשיבה רוחבית והתמקדות בבעיה או בכיוון ספציפי לשיפור.
• סביבת עבודה יצירתית מאופיינת בתרבות של שיפור מתמיד, הגורמת לכל עובד להתמקד לא רק בעשייה היום יומית אלא גם בחשיבה בו-זמנית על הבעיות וההזדמנויות של מחר, בפיתוח ומתן לגיטימציה לחשיבה ודרכי פעולה יצירתיות.
• יצירתיות היא משאב אנושי חשוב התורם לקדמה.
• חשיבה יצירתית ניתנת לפיתוח.


ערך זה מתייחס לתפיסת העובד ומקומו בחברה. משמעותו - יצירת סביבת עבודה בה כל עובד מזדהה עם הארגון, עם ערכיו ועם יעדיו ומרגיש אחראי למוצר ולסביבת העבודה. מאידך, התחייבות של הארגון לשרת את עובדיו ע"י תעסוקה יציבה, בטוחה ומכובדת (יצירת אמת שייכות- ההסכם המאחד בין העובדים). עיצוב להב את יפה בע"מ כארגון שטוב לעבוד בו.


ראיית הלקוח במרכז ומתן מענה על צרכיו (התפעוליים, השיווקיים וכו') תוך עמידה בלתי מתפשרת בלוחות הזמנים וההזמנה כפי שציונו. מימוש תפיסה זו, הן כלפי הלקוחות החיצוניים העסקיים, והן כלפי הלקוחות הפנימיים (שהם גם השותפים ההכרחיים לעמידה ביעדי השירות ללקוחות החיצוניים).
איכות השירות נמדדת עפ"י 5 מימדים, שמומלץ כי יבואו לידי ביטוי באמנת שרות ללקוחות פנים וחוץ.
• אמינות - היכולת לספק מה שהובטח באופן מדויק וראוי לאמון.
• ביטחון - ידע ואדיבות העובדים ויכולתם להשרות אמון ובטחון.
• מראה חיצוני - המתקנים, הציוד והופעתם של העובדים.
• אמפטיה - מידת הדאגה ותשומת הלב האישית הניתנת ללקוחות.
• הענות - הנכונות לסייע ללקוחות ולהעניק להם שירות מהיר ואדיב.


למידה ארגונית כרוכה בתהליך מתמיד של זיהוי ותיקון בעיות, הפעלת מערכת משוב ובקרה בכל רמות הארגון והערכות (מבחינת ידע, תהליכים, משאבים וכו') לצרכים המשתנים של הסביבה. ארגון המעודד למידה ושיפור, מעריך למידה ולא רק עשייה ומאופיין ב:
• בחינה מתמדת ברמת ההנהלה הבכירה של אופן התפקוד הרצוי של הארגון.
• הבנה בכל רמות הארגון של חשיבות הלמידה כמו גם העשייה, כלומר, יש חשיבות לא רק ל "מה השגנו" אלא גם ל "כמה שיפרנו", "מה למדנו".
• הערכה ותגמול גם על שאילת שאלות וערעור על דפוסי העבודה קיימים, תוך איזון בין ביצועים, חדשנות ונטילת סיכון.
• מערכות משוב המבטיחות זרימת מידע לא רק על מה נעשה אלא גם על מה נלמד וכיצד זה משפיע על הפעילות בעתיד. משוב אישי כלפי מעלה, כלפי מטה ואופקית. מתן במה מתאימה להצלחות בלמידה כמו גם בעשייה.
• מערכות מידע התומכות באיזון בין עשייה ללמידה. מידע זמין של שיפורים יחסיים כמו גם על תוצאות (לא רק כמה מכרנו או ייצרנו בתקופה, אלא באיזה שיעור מכרנו / ייצרנו יותר, עד כמה השתפרה איכות המכירה או הייצור).
• הדרכה ללמידה תוך כדי עשייה, למשל באמצעות תהליכים של הפקת לקחים ותחקור.


יצירת דפוסי עבודה, תהליכים וכלים אחידים ומוסכמים לפעילויות מקצועיות וניהוליות - זמני שירות מוסכמים, מבנה הזמנה אחיד ומוסכם, כללים ותהליכים מוסכמים לחריגה ממוצרים סטנדרטיים (כולל השלכות על תימחור, לוח זמנים וכו') ועוד.
תחרותיות:

מיצוב להב את יפה בע"מ כחברה מובילה בשוק בתחומים שונים. לתחרותיות יכולה להיות משמעות עסקית (להיות החברה הגדולה ביותר - הן מבחינת מחזור, נפח שוק, רווחיות), משמעות טכנולוגית ועוד. הבחירה באילו תחומים להוביל הינה בחירה אסטרטגית.
עבודת צוות:

צוות מוגדר כקבוצת אנשים, התלויים זה בזה ומקיימים יחסי גומלין, מתוך אחריות הדדית לצורך השגת מטרה משותפת. בעבודת צוות כל אחד מחברי הצוות עושה חלק מהעבודה וכולם רותמים את רצונותיהם האישיים ואת פעילותם לטובת השגת מטרת הכלל. יתרונו של הצוות הוא בסינרגטיות - הפעילות המשותפת של חברי הצוות משיגה תוצאות גבוהות יותר מסכום הפעילויות של כל אחד מהם בנפרד. עבודת צוות מאפשרת שימוש בידע ומידע רבים יותר של גישות לפתרון בעיות. היא יוצרת יותר הבנה, קבלה והזדהות עם החלטות, כתוצאה משיתוף בתהליכי פתרון הבעיות, ומקנה לצוות יותר נכונות לנטילת סיכונים. צוותים נתקלים בקשיים כגון: עיכוב תהליכים ע"י חברי הצוות, קושי בתיאום בגלל קצבי עבודה שונים וחשיבה שונה מצד הפרט. עליהם להתמודד עם קונפליקטים בין צרכי הפרט וצרכי הצוות והיווצרות תחרותיות במקום שיתוף פעולה, ולעתים פיזור אחריות, במקום פיתוח אחריות קבוצתית.

על מנת ליצור צוות סינרגטי נדרשים מספר תנאים:
• מטרה משותפת, ברורה ומוסכמת שאליה ינותבו מאמצי הצוות.
• אוירה של אמון המאפשרת שיתוף פעולה.
• מבנה מתאים ותהליכי תקשורת, קבלת החלטות ופתרון בעיות (המבטיחים הגעת המידע לכל חברי הצוות ומהם). הכרה בכישורים האישיים (כמו גם במגבלות אישיות) של חברי הצוות ובקיומן של יכולות משלימות.

Login | Copyrights © All Rights Reserved | 2012 Lahav & Max Design | Lahav & Yaffa Ltd. | Israel